Vanaf september 2017 start Radboud Universiteit Nijmegen met een academische opleiding voor basisschoolleraren. Deze opleiding moet ervoor zorgen dat meer vwo’ers kiezen voor een beroep in het basisonderwijs. Het is een mogelijke oplossing voor het dreigende lerarentekort dat onlangs al in het nieuws was.

Als er nu niets gedaan wordt, dreigt er over tien jaar een tekort van 6.000 tot 8.000 voltijdsbanen in het primair onderwijs. Dit tekort ontstaat omdat een grote groep leerkrachten de komende jaren met pensioen gaat. Ook daalt de instroom in de pabo’s. De lerarenopleidingen stellen strengere eisen, waar niet iedereen aan kan voldoen. Cijfers van onderzoeksinstituut Centerdata voorspellen dat er in 2020 nog maar 3.500 leerkrachten afstuderen (tegenover 7.000 in 2007).

De academische lerarenopleiding is mogelijk een oplossing voor het dreigende lerarentekort. De instroom van meer vwo’ers kan ook het imago verbeteren. Een aantal Nederlandse universiteiten biedt al de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) aan, maar deze is nog niet zo succesvol vanwege de hoge uitval na het eerste jaar (gemiddeld 25 procent). 

Gerelateerd nieuws