Op 30 september 2005 is door de minister van OCW de notitie Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze notitie signaleert een aantal knelpunten in het onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben en schetst op hoofdlijnen hoe de zorgstructuur voor het funderend onderwijs vernieuwd kan worden.

Download
 Uitwerkingsnotitie Vernieuwing Zorgstructuren funderend onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws