De subsidie van het ministerie van OCW voor het project Versterking medezeggenschap van alle bij de medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, stopt per 1 april 2020. Door aangescherpte regels op het gebied van staatssteun is het ministerie genoodzaakt de activiteiten aan te besteden bij een externe partij. De uitvoering van het project is vanaf de start in 2014 in handen geweest van de onderwijsorganisaties zelf, die hiervoor een projectleider hadden benoemd.
 
Het ministerie van OCW ziet het belang van ondersteuning van medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs nog altijd in, dus er blijft geld beschikbaar. Zeker met het oog op het wetsvoorstel om medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting te geven. Op dit moment is nog niet bekend welke organisatie de uitvoerende taken van het project overneemt, omdat het aanbestedingstraject nog loopt.
 
Veel opgeleverd
Het project heeft de afgelopen jaren veel opgeleverd, zo benadrukt minister Slob in een brief die hij 10 maart 2020 aan de Tweede Kamer stuurde, en er is brede erkenning voor de rol die de betrokken onderwijsorganisaties bij het project hebben gespeeld. De stuurgroep en projectleider Kitty Ramakers blijven nog tot 1 april 2020 in functie. Hoe de organisatie er na die datum gaat uitzien, wordt de komende maanden duidelijk. In elk geval worden een aantal activiteiten voortgezet, zoals de informatieverstrekking via de website www.infowms.nl en de succesvolle MR-scan.
 
Versterking medezeggenschap
Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (AOb, AVS, CNV-Onderwijs, FvOv, LAKS , Ouders&Onderwijs, PO-Raad, VO-raad, VOO ) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.
 

Links

Gerelateerd nieuws