Met ingang van 1 januari 2011 gaat de uitvoering van hetBesluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) over gaan van Loyalis maatwerkadministraties (LMA) naar KPMG Management Services (KPMG MS).De overgang is het resultaat van de Europese aanbestedingsprocedure in opdracht van het ministerie van OCW en de VO-raad.Naast de uitbetaling van de uitkeringen neemt KPMG ook de behandeling van de bezwaar- en beroepschriften over.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders