Op 1 augustus 2008 is de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) in werking getreden. Naast het feit dat de ouders niet meer voor de schoolboeken hoefden te betalen moest deze wet er voor zorgen dat de concurrentie tussen de leveranciers groter werd. De invoering had tot gevolg dat schoolbesturen de boeken via een Europese aanbestedingsprocedure moesten aanschaffen. Het gewenste effect, dat de wet beoogde, is echter uitgebleven wat tot resultaat had dat er in principe nog maar twee grote aanbieders op de markt overbleven.

Landstede heeft samen met IXion Advies een nieuwe wijze van aanbesteden van leermiddelen ontwikkeld, het zogenoemde abonnementsmodel. Dat model was tegen het zere been van combinatie Van Dijk Educatie en Thieme Meulenhoff. Deze combinatie spande een kort geding aan om het ontwikkelde model van tafel te krijgen.

De voorzieningenrechter te Rotterdam heeft de bezwaren van de combinatie van tafel geveegd, waardoor het abonnementsmodel gehanteerd mag worden.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws