De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat vier nieuwe leden zullen toetreden tot de raad, waarmee die weer voltallig is. Zij werden in de periode van 8 tot en met 21 september gekozen uit acht kandidaten. De ledenraad verwelkomt:

• Jody Berkhof – basisschool De Bron, Marum
• Liny Demandt – Venlose Montessorischool, Venlo
• Chris Merkx – obs De Dobbelsteen, Brummen
• Marten Hazenberg – cbs van Panuys, Leek

De ledenraad van de AVS is een verenigingsorgaan, gekozen door de leden. De raad heeft alle taken van de ALV overgenomen en adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de ledenraad op een aantal belangrijke onderwerpen instemmingsrecht. De ledenraad vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS. Het is belangrijk dat de leden van de ledenraad goed geïnformeerd worden door collega’s uit het veld, zodat het geluid van alle leden ingebracht kan worden in de vergaderingen en ook uw stem wordt gehoord!

Maarten Bauer (voorzitter ledenraad) en Rick Matser (secretaris) wensen de nieuwe leden van de ledenraad veel succes toe in hun nieuwe functie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws