In haar brief van 8 september 2011 geeft de minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, een eerste reactie op de initiatiefnota “Investeringsfonds scholenbouw”.

De minister spreekt haar waardering uit over deze initiatiefnota.

De minister heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag of een hogere kwaliteit tegen dezelfde prijs kan worden uitgevoerd en of het een volwaardig en gedragen alternatief kan vormen voor schoolbesturen en gemeenten.

De minister geeft in de brief de meerwaarde van een investeringsfonds aan, maar benoemd ook de nadelen hiervan.

De minister komt tot de conclusie, dat een investeringsfonds voor scholenbouw kansrijk lijkt te zijn. Er is dan ook besloten om vervolgstappen te zetten, bestaande uit:

Het bijeenbrengen van de benodigde scholen en gemeenten (samenstellen van een portefeuille);

Het onderzoeken van de voorwaarden onder welke pensioenfondsen geïnteresseerd zijn om daadwerkelijk te investeren in het fonds en

Een businesscase voor investeerders, inclusief een overtuigend investeringsmemorandum.

De minister heeft het eerste traject bekostigd. Verdere investeringen laat zij aan de markt over.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws