Uitslag Cito-toets 2010 in lijn der verwachting

Taalscore jongens-meisjes loopt verder uiteen
In 2010 behaalden leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535.8 op de Cito-toets. De adviezen op basis hiervan zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen.

De toets wordt al jaren ongeveer even goed gemaakt, afgezien van kleine schommelingen in de gemiddelde score. Bij een standaardscore van bijvoorbeeld 534 is het best passende brugklastype gemengde/theoretische leerweg en havo. Net als in voorgaande jaren halen jongens gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Jongens en meisjes presteren op de verschillende onderdelen van de Eindtoets (gemiddeld genomen) duidelijk verschillend. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling. Scholen die deelnemen aan de pilot met afname van de Citotoets op 29, 30 en 31 maart ontvangen de resultaten van de leerlingen in de week van 19 april.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.