Bij informeel leren wordt achteraf door een professioneel beoordelaar of door twee andere schoolleiders getoetst of een schoolleider een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hierover zijn veel vragen. Daarom heeft het Schoolleidersregister PO een uitlegfilmpje gemaakt. Het Schoolleidersregister zoekt ook nog schoolleiders die deel willen uitmaken van de Commissie Registratie.

Wanneer een schoolleider kiest voor toetsing door een professioneel beoordelaar, maakt hij of zij zelf een keuze uit een van de gecertificeerde beoordelaars die in het register zijn opgenomen. Wanneer een schoolleider kiest voor toetsing door twee andere schoolleiders wordt hij of zij door het Schoolleidersregister PO gekoppeld aan peers die met hetzelfde thema aan de slag zijn geweest. Daarover is nu een filmpje gemaakt: ‘Hoe werkt de validering van informeel leren?’ (zie downloads)

Twee interactieve portfolio’s
Het Schoolleidersregister PO stelt twee verschillende interactieve portfolio’s beschikbaar voor schoolleiders die kiezen voor de route ‘informeel leren’: Birdy en Curatr. Het vullen van een portfolio is noodzakelijk voor de validering aan het einde van het professionaliseringstraject van de schoolleider. Met andere schoolleiders die zich hebben aangemeld voor hetzelfde interactieve portfolio deelt de schoolleider ervaringen, worden discussies gevoerd en wordt feedback gegeven aan elkaar. Schoolleidersregister PO kiest op basis van ervaringen van deelnemende schoolleiders aan het einde van dit jaar voor een van de twee interactieve portfolio’s. Schoolleiders die voor het interactieve portfolio hebben gekozen dat afvalt, kunnen het traject gewoon afmaken. De verschillen tussen Birdy en Curatr worden in een filmpje uitgelegd (zie downloads).
 
Commissie Registratie
Het Schoolleidersregister PO is op zoek naar schoolleiders die deel uit willen maken van de Commissie Registratie. Als lid van deze commissie beoordeelt de schoolleider samen met andere commissieleden de registratieaanvragen van schoolleiders. Een commissielid neemt deel aan ongeveer zes bijeenkomsten per jaar. Er is een vacatievergoeding beschikbaar en reiskosten worden vergoed. Aanmelden als commissielid kan door een mail met CV te sturen naar: info@schoolleidersregisterpo.nl
 
Kader Primair 6
In Kader Primair 6 die zaterdag 13 februari op de mat ligt bij leden wordt op de pagina’s van het AVS Centrum Educatief Leiderschap een artikel gewijd aan de uitleg van (her)registreren. Kijk op pagina 39: ‘(her)registreren: hoe zit dat?’
 
Professionaliseringsaanbod AVS
De AVS biedt diverse trainingen aan die opgenomen zijn als bron bij het Schoolleidersregister PO voor informeel leren. Ook diverse opleidingen en leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO (basisregistratie en herregistratie). Kijk voor meer informatie op: www.avs.nl/professionalisering
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld