Kwaliteitszorg wordt vaak gezien als verantwoordelijkheid van de directeur of het schoolbestuur. Met het spel `Uitgedaagd!´ kan het gesprek over kwaliteitszorg op schoolniveau plaatsvinden. Leerkrachten gaan actief
aan de slag met de centrale vragen van kwaliteitszorg.`Uitgedaagd!´ prikkelt leerkrachten tot discussie
en maakt hen enthousiast over de kwaliteit en de zorg voor die kwaliteit in hun werk. Het spel kan gebruikt worden als start van een zelfevaluatietraject.

Het spel sluit aan bij de 5 kwaliteitsvragen van Q*Primair:
o Doen we de goede dingen
o Doen we die dingen goed
o Hoe weten we dat
o Vinden anderen dat ook
o Wat doen we met deze wetenschap

Het spel, dat KPC Groep ontwikkelde in opdracht van Q*Primair, wordt met acht deelnemers gespeeld en duurt een middag. Het spel leidt tot interessante en levendige discussies. Daaom is het aan te raden gebruik te maken van een externe speleider. De AVS beschikt over het spel en deskundige spelleiders.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.