Deze week zijn er een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met informatie over de pilot nieuw vervangingsstelsel.  Er was veel belangstelling voor deze voorlichtingsbijeenkomsten en vooral veel kleine schoolbesturen hebben zich aangemeld of zijn op dit moment bezig een afweging te maken.  Het maken van afwegingen blijkt echter tijd te kosten (afwegingen van wel of niet herverzekeren en zo ja bij wie). Om deze reden is besloten de uiterste aanmeldtermijn met 1 maand uit te stellen. Zo wordt de uiterste aanmelddatum  1 maart aanstaande (dit was 1 februari). Van verder uitstel van de aanmeldingstermijn zal geen sprake zijn.

De pilot start op 1 augustus aanstaande.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Cicero leest Covey

  • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’