Uiterlijk 25 mei aanmelden voor regelluwe scholen

Po- en vo-scholen die nog mee willen doen aan het experiment regelluwe scholen kunnen zich nog tot vrijdag 25 mei (voor 12.00 uur) aanmelden. Ook scholen met het predicaat ‘goed’ kunnen zich opgeven. Het experiment is uitgebreid met vijf thema’s of deelexperimenten.

Binnen het experiment Regelluwe scholen mag een beperkt aantal basisscholen en vo-scholen bepaalde regels loslaten om vernieuwingen te kunnen doorvoeren in hun onderwijs. Doel is te onderzoeken of het afwijken van bepaalde onderdelen van de wet- en regelgeving leidt tot betere kwaliteit of een grotere doelmatigheid van het onderwijs. Het experiment wordt op vijf kansrijke thema’s uitgebreid om de kracht van het experiment te vergroten. Dat kondigde minister Slob in januari al aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen kunnen zich aanmelden voor de volgende vijf thema’s/deelexperimenten:

  • Het verminderen van instroommomenten voor kleuters in het po
  • Het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd (po en vo)
  • Het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo
  • Het afnemen van deelexamens op de eigen school
  • Het afwijken van bevoegdheidseisen in het vo

Per onderwerp kunnen acht scholen meedoen. Bij het thema ‘Het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd’ is er plek voor zestien scholen: acht po-scholen en acht vo-scholen. In de toelichting bij de brief die naar schoolbesturen is gegaan (en op de website regelluwescholen.nl) staat meer informatie over de criteria voor deelname en de selectieprocedure.

Het experiment is in januari 2016 gestart en loopt door tot en met 2021.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.