Op 21 april sluit de inschrijving voor de felbegeerde TechniekTrofee 2017. Ook dit jaar kunnen basisscholen twee prijzen winnen: een inspiratieprijs van 2.500 euro en een TechniekTrofee (ook 2.500 euro) voor de basisschool die wetenschap- en techniekonderwijs op een enthousiasmerende manier in het lesprogramma heeft verweven. Inzenden kan via de link hieronder.

De inspiratieprijs van 2.500 euro gaat naar de basisschool met een bijzonder of inspirerend idee voor wetenschap- en techniekonderwijs. Het winnen van de prijs is een mooie opstap om het idee ook echt uit te voeren. Basisschool De Zwerm in Sint Maarten won twee jaar terug de TechniekTrofee. Vorig jaar werd de school door het Techniekpact uitgeroepen tot voorbeeldschool Wetenschap & Techniek. Leerkracht Robbert Smits is enorm trots op zijn school. “Door de TechniekTrofee konden we onder andere investeren in materiaal voor spelenderwijs onderzoekend en ontwerpend leren. Op dit moment bouwen we een technieklab, waar kinderen proefjes kunnen doen. Het wordt een multifunctionele stellage met hefbomen en katrollen. Kinderen van alle leeftijden kunnen er werken, filmen, computerwerk doen en bezig zijn met katrollen, hefbomen en gewicht verplaatsen. Het enthousiasme van de kinderen en ook hun ouders is groot. Ik kan dan ook iedere basisschool aanraden mee te doen aan de TechniekTrofee 2017.”
 
De TechniekTrofee is een initiatief van TechniekTalent.nu en het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds. Hiermee worden basisscholen die Wetenschap & Techniek (W&T) in hun onderwijs (willen) verankeren, in het zonnetje gezet. Per 2020 moet W&T een vaste plek hebben in het basisonderwijs. Vooruitlopend daarop zijn veel basisscholen al bezig met het verankeren van W&T in hun lesaanbod, of met het ontwikkelen van ideeën daarvoor. Doel is om kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met techniek, zodat zij dit later meenemen bij het maken van keuzes voor de toekomst.
 
Inzenden tot en met 21 april
Basisscholen in het hele land kunnen hun ideeën voor W&T-onderwijs of hun voorbeelden ervan inzenden via het deelnameformulier hieronder. De inzendtermijn loopt tot en met 21 april 2017. Daarna buigt de jury zich over de inzendingen om per categorie maximaal drie nominaties te kiezen. Daaruit selecteert de jury de winnaars van de TechniekTrofee en van de Inspiratieprijs, die op 20 juni 2017 door Het Klokhuis-presentator Maurice Lede worden bekendgemaakt.
 
Over TechniekTalent.nu
TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het doel van de stichting is jongeren enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doet de organisatie samen met schoolleiders, decanen, docenten en leerkrachten én technische bedrijven. Door hen te inspireren, te adviseren en te faciliteren met kennis over integratie van techniek en technologie in het funderend onderwijs, en door de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren.TechniekTalent.nu biedt scholen in het hele land kosteloos ondersteuning om meer aandacht aan techniek te besteden. Op zo’n manier dat het leerlingen aanspreekt. Zie ook: www.techniektalent.nu
 
Over Ir. W. Maas Geesteranus fonds
Het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds is opgericht ter nagedachtenis van Ir. W. Maas Geesteranus. Hij was directeur van Werkspoor en maakte zich hard voor jonge mensen die een technische opleiding volgden. Het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds draagt zijn gedachtegoed uit.

Links

Gerelateerd nieuws