Sinds 1 december 2016 kunnen schoolbesturen bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Omdat de oorspronkelijke uiterlijke ontvangstdatum (voor 24 december 2016) voor veel scholen onhaalbaar was, is deze met terugwerkende kracht verschoven naar 2 mei 2017.

Op 1 december 2016 is een wijziging van de Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 gepubliceerd (nr. 64504) die voorziet in een tweede jaar aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen met ingang van het schooljaar 2016-2017. In die regeling staat dat aanvragen voor het eerste kwartaal van het schooljaar 2016-2017 voor 24 december 2016 door DUO moesten zijn ontvangen. Omdat in de praktijk blijkt dat veel scholen deze datum niet hebben gehaald is de aanvraagdatum nu verschoven.

De oorspronkelijk te laat binnengekomen aanvragen kunnen dus alsnog in behandeling worden genomen. Ook scholen die eind 2016 geen aanvraag meer hebben ingediend omdat het daarvoor te laat zou zijn, krijgen alsnog de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Het gaat hierbij om de eerste twee peildata; dat zijn de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar en/of 1 november 2016. Voor de overige peildata is de regeling ongewijzigd.

De aangepaste regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant van 28 maart 2017.

Links

Gerelateerd nieuws