In de periode 2006-2010 wordt de groep kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar met een (taal)achterstand, die deelneemt aan VVE-projecten, uitgebreid van 90.000 naar 130.000 kinderen. Er komt 18 miljoen euro extra beschikbaar voor training van 5.000 personeelsleden. De ministerraad heeft hier, op voorstel van minister Van der Hoeven, mee ingestemd.

Door deze maatregel zal het huidige personeel nog beter in staat zijn om taalachterstand te herkennen en te verhelpen en kan nieuw personeel worden opgeleid. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programmas. Deze programmas starten in een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal, kinderopvang) en lopen door tot in de eerste twee groepen van de basisschool. Het programma neemt een aantal dagdelen per week in beslag. Centraal staat het leren van de Nederlandse taal. Er wordt gewerkt aan de hand van speciale VVE-programmas met een gestructureerde didactische aanpak. Hierbij gaat het om de vroegsignalering (nul tot vier jaar) van consultatiebureaus, de voorschoolse voorzieningen (van twee tot vier jaar) en het vroegschoolse deel (van vier tot zes jaar). Zo wordt een doorlopende lijn, van signaleren naar vroegtijdig aanpakken, gerealiseerd.

Actueel
Kader Primair 8 – april 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws