Uitbreiding scholenopdekaart.nl

Het aantal onderwerpen dat scholen kunnen tonen op de website scholenopdekaart.nl is uitgebreid. De uitbreiding betreft met name gegevens die niet centraal beschikbaar zijn, maar aangeleverd worden door scholen zelf.

Ook zal een aantal van de reeds gepubliceerde gegevens worden geüpdatet, omdat er gegevens over een nieuw jaar beschikbaar zijn. Deze nieuwe jaargegevens worden in mei openbaar gemaakt. Vanaf nu kunnen scholen de gegevens al wel inzien en indien zij dat willen verduidelijken of van commentaar voorzien. Ook kunnen de scholen er voor kiezen de gegevens alvast te publiceren en daarmee zichtbaar te maken voor bijvoorbeeld ouders en andere geïnteresseerden. Voor de nieuwe onderwerpen, waarvoor scholen zelf de gegevens aanleveren, geldt dat scholen zelf bepalen wanneer deze online gaan.

De website, onderdeel van het project Vensters PO in opdracht van de PO-Raad, is sinds de start in november 2013 in ontwikkeling. Het aantal indicatoren wordt geleidelijk uitgebreid,  bijvoorbeeld met informatie over ouder- en leerlingtevredenheid, onderwijstijd en schoolklimaat en veiligheid.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.