Schoolbesturen worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Voor de bekostiging wordt geld vanuit het Gemeentefonds overgeheveld. De overdracht van het buitenonderhoud gaat zonder overgangsrecht of wettelijke instructies. Schoolbesturen en medezeggenschapsorganen moeten ervoor zorgen dat het advies over het buitenonderhoud aan de (G)MR wordt voorgelegd.

De (G)MR heeft een adviesbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school (WMS artikel 11 onder O). Nu het buitenonderhoud erbij komt, zal dit tot gewijzigd beleid leiden waarover de (G)MR moet adviseren. De (G)MR kan dus binnenkort een adviesvoorstel verwachten van zijn schoolbestuur. De (G)MR kan ook zelf informeren hoe het er met het buitenonderhoud voor staat. Als het schoolbestuur niet met een voorstel komt, of het buitenonderhoud helemaal niet ter sprake brengt, kan de (G)MR bovendien ongevraagd advies uitbrengen. Het schoolbestuur moet binnen drie maanden een inhoudelijke schriftelijke reactie op het ongevraagde advies geven.

Achterstallig onderhoud
choolbesturen doen er goed aan nog dit jaar met de gemeente te inventariseren of er sprake is van achterstallig onderhoud. Voordat de verantwoordelijkheid wordt overgeheveld, kan de gemeente dan nog een regeling treffen voor de betaling van de geconstateerde gebreken. De (G)MR kan dit proces bewaken.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws