Al een aantal jaren zetten we in op het verder professionaliseren van schoolleiders en leraren. Inmiddels zijn we daar succesvol in. Op de pabo’s is een forse kwaliteitsslag gemaakt, ook in het samenwerken met het veld. De diverse schoolleidersopleidingen, na- en bijscholingen worden getoetst en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Professionals die doorlopend aan hun ontwikkeling werken, is de nieuwe norm. In de school betekent dit dat bevlogen teams steeds professioneler tegemoet kunnen komen aan de behoeften van leerlingen. Leerlijnen, visie op onderwijs en leren, innoveren en inzet van moderne media: het staat allemaal op de agenda en wordt ingebed in de dagelijkse praktijk. In vaak grote klassen met veel diversiteit en noodzaak voor differentiatie, werken leraren die hier vanuit hun professie op in kunnen spelen. Leraren die vanuit hun passie iedere leerling verder willen brengen en ondersteunen in zijn ontwikkeling. Dat vraagt aandacht en vooral ook tijd. Bevlogen leraren máken die tijd en laten de leerling niet in de kou staan, wétende hoe een leerling verder geholpen kan worden. En daar begint de werkdruk uit de pas te lopen met taken en tijd. Bevlogenheid kan veranderen in frustratie. Schoolleiders casino live hebben nauwelijks ruimte om hun teams te faciliteren. Dit is waar het over gaat bij de inzet van de AVS richting de politiek en andere partners. Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leraren én voor schoolleiders. Zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken, voor het team als geheel en voor individuele werknemers. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Middelen die nodig zijn om tegemoet te komen aan de brede taak van het onderwijs. Om onze bevlogen professionals in staat te stellen de onderwijskwaliteit te waarborgen en de beleefde werkdruk significant te verlagen.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd