Vanuit alle hoeken van Nederland hebben leerkrachten afgelopen zomer plannen ingestuurd in het kader van Onderwijs Pioniers po 2012/2013. Deze voorstellen bevatten hun ideeën voor vernieuwingen op hun eigen scholen. Twintig plannen komen in aanmerking voor ondersteuning bij de uitvoering. De twintig leerkrachten krijgen budget, begeleiding en een podium om hun plan ook daadwerkelijk op school uit te voeren. Onderwijs Pioniers stimuleert daarmee het gebruiken van de professionele ruimte en het gevoel van eigenaarschap. Tegelijkertijd krijgt de schoolcultuur een impuls om vernieuwing van onderop te versterken. De geselecteerde plannen zijn zeer divers van aard en variëren van een experiment met online instructiefilmpjes  tot de school als interactieve school- en buurtbibliotheek in een stadswijk. Tot mei 2013 werken de leerkrachten aan de uitvoering. Daarna krijgt de leerkracht met het best  uitgevoerde idee de Onderwijs Pionierstrofee 2013. Stichting Nederland Kennisland en CAOP coördineren het programma Onderwijs Pioniers 2012/2013. Het Arbeidsmarktplatform PO is de opdrachtgever en financier.

Meer informatie: www.onderwijspioniers.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders