Tweeminutendebat Leraren

Woensdag 27 maart vond het tweeminutendebat Leraren plaats. In dit debat werden er onder andere moties ingediend over het professioneel statuut, de Onderwijscao’s en de bedrijfsvoering op scholen. Dinsdag 2 april wordt er over de moties die het oordeel Kamer hebben gekregen gestemd. 

In een tweeminutendebat krijgt iedere fractie twee minuten het woord. Kamerleden zijn hierdoor in de gelegenheid om moties in te dienen, wat in een commissievergadering niet kan. Het tweeminutendebat van woensdag 27 maart is een vervolg op het commissiedebat Leraren dat 28 februari plaatsvond. Voorafgaand aan dat debat vroeg AVS samen met de andere vakorganisaties opnieuw aandacht voor het DELTAPLAN. Diverse Kamerleden legden een puzzelstuk als symbool voor de complexe uitdagingen waar de onderwijssector mee te maken heeft.

Moties

In het debat werden een kleine twintig moties ingediend. De leden Pijpelink en Soepboer dienden een motie in over het professioneel statuut. De motie is erop gericht het statuut nieuw leven in te blazen en te zoeken naar aanvullende mogelijkheden om de autonomie van individuele leraren over hun dagelijkse lespraktijk te vergroten. De leden Stoffer en Van Zanten dienden een motie in over het inrichten van een dashboard om de voortgang van de verschillende acties rondom de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs zichtbaar te maken. Ingediende moties over onder andere de stagevergoeding, de lerarenbeurs en de leermiddelenmarkt zijn ontraden door minister Paul.

Stemming

Dinsdag 2 april wordt er door de Kamer over de moties gestemd. AVS volgt politieke ontwikkelingen als deze op de voet met als doel de politieke statements van partijen goed in beeld te hebben. Op het moment dat AVS erin slaagt goede contacten te onderhouden met partijen, kunnen de belangen van de schoolleider makkelijker en beter behartigd worden.

Link