AVS-voorzitter Petra van Haren liet begin maart in Editie NL haar licht schijnen op tweelingenbeleid op school. Vaak is er geen generiek beleid. Diverse factoren spelen mee: een of twee-eiig, het soort school en wat leerlingen zelf nodig hebben. In alle gevallen zijn de ouders een heel bepalende factor. Van Haren: “Het maakt cognitief gezien weinig verschil of ze bij elkaar zitten of niet, maar voor de identiteitsvorming kan het wel van belang zijn. Het is altijd belangrijk hierover in gesprek te gaan met de ouders, om zo samen de beste keuze te maken.”
EenVandaag besteedde op 29 maart aandacht aan de ondertekening van het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!’ van de lerarenbeweging PO in Actie. De AVS, andere onderwijsvakbonden en de PO-Raad tekenden de noodkreet. In het Algemeen Dagblad van 1 april deden ze ook een oproep aan de politiek.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd