Tweederde van alle eerstejaars pabo-studenten is gezakt voor de taaltoets die in de afgelopen maanden is afgenomen. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op 16 januari kondigde de voorzitter van de HBO-raad, Doekle Terpstra, aan dat hogescholen een grootschalig onderzoek gaan uitvoeren naar de taal- en rekenvaardigheid van studenten in het hbo. “De politiek en het onderwijs moeten dit probleem snel aanpakken”

Slechts 32 procent van de eerstejaars studenten die vier maanden geleden zijn begonnen aan de pabo is geslaagd voor de taaltoets, blijkt uit de cijfers van de HBO-raad. Studenten die afkomstig zijn van het vwo deden het relatief goed. Van hen slaagde 78 procent. Van de groep die van het havo en het mbo komt liggen de cijfers echter op respectievelijk 33 en 15 procent. Het niveau van de toets ligt iets hoger dan het eindniveau van de basisschool. Enkele maanden geleden werd al bekend dat de helft van alle nieuwe pabo-studenten zakte voor een soortgelijke rekentoets.

Onderzoek
Naar aanleiding van de uitslag van de taaltoets hebben de hogescholen besloten dat zij aan het begin van studiejaar 2007/2008 een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de taal- en rekenvaardigheid van nieuwe studenten. Niet alleen op de pabo´s, maar in alle sectoren van het hoger beroepsonderwijs. “De gegevens gaan we aan de politiek presenteren en bespreken met het onderwijsveld om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost”, aldus Doekle Terpstra. In afwachting van structurele verbeteringen pleit de HBO-raad voor meer aanbod van bijspijkercursussen aan leerlingen in het voorbereidend hoger onderwijs en aan de hogescholen. Voor wie de stap naar het hoger onderwijs in één keer te groot is, moet invoering van een voorbereidend jaar aan hogescholen serieus worden overwogen. De overheid zou dat voorbereidend jaar moeten financieren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.