Tweede ronde Subsidieregeling watertappunten gestart

Om het drinken van kraanwater op meer scholen te stimuleren is de Subsidieregeling watertappunten in het leven geroepen. Honderden scholen in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op school. Aanmelden kan tot en met 14 oktober.

De tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten 2020-2021 is uitgebreid met binnenwatertappunten. Hierbij is een derde partner betrokken: De Gezonde Schoolkantine. Een binnenwatertappunt sluit aan bij de doelstellingen van De Gezonde Schoolkantine: een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken, dat betekent ook kiezen voor water van de tap in plaats van frisdrank.

Bij de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten krijgt een schoollocatie 75 procent van de kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud van een of twee watertappunt(en) vergoed. Hierbij geldt een maximum te declareren bedrag van in totaal 2.000 euro (incl. BTW Belasting op de toegevoegde waarde) in het geval van een buitenwatertappunt en 1.000 euro (incl. BTW) voor een binnenwatertappunt.

Over de Subsidieregeling watertappunten

De Subsidieregeling watertappunten is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. JOGG en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt, het drinken van kraanwater draagt hieraan bij.

Gezonde School

Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen en personeel water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding (po, vo en mbo).

Links