Tweede ronde subsidieregeling Onderwijs Netwerk Ondernemen geopend

Aanvragen vóór 1 oktober aanstaande
Op 1 augustus 2010 is de tweede ronde van de subsidieregeling Onderwijs Netwerk Ondernemen geopend. Voor deze ronde is zes miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot 1 oktober 2010 kunnen aanvragen worden ingediend. Uiterlijk 15 december zal bekend worden gemaakt welke projecten subsidie toegekend krijgen.

Met deze regeling is het mogelijk voor (basis)scholen een samenwerkingsverband (netwerk) te organiseren voor onderwijs en ondernemen. Een samenwerkingsverband met de juiste experts op dit gebied biedt de mogelijkheid initiatieven in de regio te verbinden en te versterken, verder te trainen en vooral van elkaar te leren. Ook verlaagt een samenwerkingsverband de drempel om aan onderwijs en ondernemen te beginnen. Van de netwerken wordt verwacht, dat daar waar mogelijk en zinvol verbindingen worden aangegaan met al bestaande inspanningen, zoals bèta techniek, taal en rekenen, en loopbaanoriëntatie. De subsidie voor een project bedraagt maximaal 75 procent van de projectkosten met een maximum van 150.000 euro.

Meer informatie: www.onderwijsonderneemt.nl/primaironderwijs/subsidieregeling_onderwijs_netwerk_ondernemen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.