Tweede Kamerleden Kwint en Bisschop willen Lerarenregister afschaffen

Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) hebben een wetsvoorstel ingediend om het Lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. De internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel is geopend. Ook scholen en schoolbesturen kunnen reageren op het wetsvoorstel.

In verschillende onderwijswetten zijn bepalingen terechtgekomen over het Lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut. Nu het Lerarenregister in ieder geval voorlopig en mogelijk helemaal niet doorgaat, vinden de Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) dit onwenselijk. Daarom moeten de bepalingen die te maken hebben met het Lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut in de wetten worden geschrapt. Bisschop en Kwint willen dat het onderwijsveld volop de ruimte krijgt om in vrijheid te werken aan een nieuwe koers voor professionalisering van leraren. Scholen blijven wel verplicht een bekwaamheidsdossier van leraren te onderhouden totdat eventueel nieuwe wettelijke kaders van kracht worden.

AVS-voorzitter Petra van Haren laat in een reactie weten dat ook de AVS de ontwikkeling van een nieuwe koers voor professionalisering van leraren heel belangrijk vindt. “Dit moet goed worden ingezet en breed gedragen worden. Op dit moment is er veel aan de hand als het gaat om schoolontwikkeling.” De AVS roept schoolleiders op om de professionalisering van leerkrachten ruim baan te geven en dit niet ten koste te laten gaan van de vervangingsproblematiek. “In de cao zijn afspraken over vervangingsbeleid, maar ook moeten er op school goede afspraken zijn over de professionalisering. Dan gaat het ook over afwegingen, bijvoorbeeld over professionaliseringskeuzen. Wat weeg je zwaarder, de vervanging of de professionalisering?”

Internetconsultatie

Tot 1 januari 2019 kunnen scholen en schoolbesturen een reactie plaatsen op de internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel. In de consultatie wordt getoetst in hoeverre respondenten het voortbestaan van de verschillende onderdelen van de Wet beroep leraar (het Lerarenregister, het registervoorportaal, het professioneel statuut en de definitie van het beroep van leraar) ondersteunen. Ook is het mogelijk een schriftelijke reactie of andere documentatie te uploaden. Mede op basis van de reacties wordt er een definitief wetsvoorstel opgesteld en ingediend.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.