Tweede Kamer zet curriculumherziening door

Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van het Algemeen Overleg van donderdag 20 april. De Kamerleden spraken met staatssecretaris Dekker (OCW) over de volgende stap naar een nieuw onderwijsaanbod, waarvoor de Coördinatiegroep een voorstel heeft ingediend. De Kamer stelt een aantal aanpassingen voor op dit plan. De Tweede Kamer heeft hiertoe een aantal moties aangenomen.

Als eerste stap wordt begonnen met Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek. Voor deze onderdelen omschrijven ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders en met nauwe betrokkenheid van experts en vakverenigingen, zogenaamde bouwstenen. Deze dienen als basis voor de uiteindelijke eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus. In 2018 wil de Tweede Kamer zich buigen over deze bouwstenen.

Daarnaast vraagt de Kamer om voor de overige leergebieden en vakken uit het voorstel, zoals mens en maatschappij met daarbij onder andere de vakken geschiedenis en maatschappijleer, eerst bij het onderwijsveld na te gaan of hiervoor nieuwe eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus noodzakelijk zijn.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.