Tweede Kamer wil blijvende steun kwetsbare leerlingen na schoolsluiting

De Tweede Kamer wil extra steun voor leerlingen die dat nodig hebben nu de scholen het onderwijs weer opstarten. Scholen krijgen de ruimte om te onderzoeken wat nodig is om leerlingen passende hulp te bieden. Minister Slob van Onderwijs gaat ook de mogelijkheden voor les op afstand aan thuiszitters onderzoeken. De Inspectie van het Onderwijs geeft juist aan dat het afstandsonderwijs ook beperkingen heeft voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Meerdere fracties vinden het belangrijk om kwetsbare kinderen te blijven ondersteunen en daarbij eventuele leerachterstanden in kaart te brengen en te verkleinen. De minister gaat hier nu met diverse betrokkenen in de sector plannen voor maken. Een van de aandachtspunten is een landelijk dekkend aanbod van lente- en zomeronderwijs. Scholen zijn zelf verantwoordelijk om te kijken wat hun leerlingen nodig hebben en moeten hier een passende ondersteuning bij zoeken.

Ook doet de minister onderzoek naar de mogelijkheden, na een motie van D66, voor het behouden van de devices en internetverbindingen die gezinnen de afgelopen weken hebben gekregen.

Afstandsonderwijs voor thuiszitters
De minister geeft aan dat hij ervaringen van het afstandsonderwijs gaat benutten voor de aanpak van thuiszitters. De Tweede Kamer stemde unaniem voor de motie van GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, VVD en D66 die dit moet regelen. De minister gaat daarom de mogelijkheden van afstandsonderwijs voor deze leerlingen in kaart brengen.
 
Beperkingen afstandsonderwijs volgens inspectie
Uit een steekproef onder scholen en samenwerkingsverbanden blijkt, zo meldt de Inspectie van het Onderwijs, dat onderwijs op afstand beperkingen heeft. Bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften signaleert de inspectie een minder groot bereik. Bij met name jonge leerlingen in het basisonderwijs is er verlies aan leertijd. Met online onderwijs op afstand lukt het bovendien maar deels om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. 
 
Waar het afstandsonderwijs niet goed lukt, is er volgens de inspectie vaak een relatie met sociale ongelijkheid. “Er is een substantiële groep leerlingen (…) waarvoor afstandsonderwijs door de thuissituatie moeizaam of helemaal niet tot stand komt. De vrees is dat de achterstand van deze leerlingen, die vaak al relatief groot was, verder toeneemt”, aldus de inspectie.
Ook signaleert de inspectie flinke verschillen tussen scholen en schoolsoorten. Havo en vwo doen het met afstandsonderwijs, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheidsrisico’s en deelnamecijfers, over het algemeen beter dan praktijkonderwijs en vmbo.

Links