De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel over de afschaffing van de automatische prijscompensatie in het PO besproken met minister Van der Hoeven.

Als snel bleek dat de Kamer het wetsvoorstel niet steunt. Enkele kamerleden stelden zelfs voor om de automatische prijscompensatie in het voortgezet onderwijs opnieuw in te voeren. De minister heeft besloten de resultaten van dit overleg in het kabinet te bespreken. De AVS is blij met het standpunt van de Tweede Kamer ten opzichte van deze bezuinigingsmaatregel en hoopt dat het wetsvoorstel hierdoor afgekeurd zal worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.