Het wetsvoorstel voor de verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid kan rekenen op steun van de Kamer, al gaat een verplichte code voor sommige Tweede Kamerleden niet ver genoeg.

Jaarlijks worden ruim 100.000 kinderen en ruim 200.000 volwassenen mishandeld. Omgerekend wordt gemiddeld één kind per klas  mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Nog maar weinig professionals werken met een meldcode. D66,  SP, VVD en PvdA zijn daarom voor een verplichte meldcode. De SGP vraagt zich af of scholing van professionals niet beter is. Ook het CDA heeft twijfels over de verplichte meldcode.
De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Scholen en andere instellingen zijn voortaan verplicht zo'n stappenplan te hebben. Maar ze zijn niet verplicht om geweld of mishandeling te melden.
Sommige Tweede Kamerleden vinden dat een gemiste kans en pleiten voor een meldplicht. Een meldplicht voor professionals die geweld of misbruik vermoeden, werkt averechts, meent de SP. Ook de PvdA is niet voor een meldplicht, omdat professionals eerder geneigd zullen zijn wél dan niet te melden, met traumatiserende gevolgen voor betrokkenen. Er is vanuit de overheid bewust afgezien van een meldplicht, omdat die leidt tot administratieve last en stigmatiserende onderzoeken.
Inspecties en gemeenten kunnen scholen die geen code hanteren, een dwangsom opleggen of een aanwijzing geven. Een leerkracht heeft niets te vrezen van het tuchtrecht, zolang hij/zij de stappen van de code volgt en daarmee zorgvuldig handelt.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws