Tweede Kamer stemt in met wijzigingen ambtenarenwet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Na instemming van de Eerste Kamer kan deze Aanpassingswet op 1 januari 2020 in werking treden.

De inwerkingtreding heeft gevolgen voor personeel dat aangesteld is bij het openbaar onderwijs. De bestaande aanstellingen worden per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst. In de praktijk betekent dit dat een eenzijdige overeenkomst wordt omgezet in een tweezijdige overeenkomst. Omdat er sprake is van een omzetting van rechtswege is een nieuwe overeenkomst niet nodig.
Als de wetgeving het hele traject heeft doorstaan, zullen de cao’s op dit punt aangepast worden. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek worden namelijk van toepassing.

In de Aanpassingswet WNRA is geen overgangsrecht opgenomen over de ketenregeling. Dat betekent dat de regels die nu voor het bijzonder onderwijs gelden, ook van toepassing zijn op personeel in het openbaar onderwijs. Dat is met name van belang bij tijdelijke contracten.

Op initiatief van Onderwijsgeschillen heeft het Expertisecentrum en de adviesgroep een document opgesteld met als titel ‘Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector’, waarin alle ins en outs van de gevolgen bij de inwerkingtreding van de aangepaste wet op een rijtje zijn gezet. Dit document is hieronder te downloaden.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.