Door amendementen van Kamerleden is het wetsvoorstel op een aantal onderdelen aangepast. Een zeer belangrijke aanpassing betreft de geschillenregeling. Een oude wens van de AVS gaat in vervulling nu er n landelijke geschillencommissie komt, waarbij alle scholen zijn aangesloten.

Een aantal andere belangrijke wijzigingen:

  • De MR krijgt instemmingsrecht bij een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag tot fusie en bestuurlijke overdracht;
  • Ook een voorgenomen besluit tot wijziging van de grondslag van de school gaat onder het instemmingsrecht van de MR vallen.

De amendementen met de bedoeling de faciliteiten van MR-leden gedetailleerd in of bij de wet te regelen, en om de vaststelling en wijziging van het financieel beleid onder het instemmingsrecht van de MR te brengen, konden tot tevredenheid van de AVS niet op een Kamermeerderheid rekenen.

Leidraad medezeggenschap
Inmiddels is de AVS samen met de andere onderwijsorganisaties bezig met een leidraad medezeggenschap. Hierin worden ook verschillende modelreglementen opgenomen. Het is de bedoeling dat deze leidraad in het najaar van 2006 beschikbaar is. Aansluitend organiseren de onderwijsorganisaties voorlichtingsbijeenkomsten. Daarover volgt na de zomervakantie apart bericht.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws