Tweede Kamer stemt in met bedrijfsgezondheidszorg naar Participatiefonds

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin de beëindiging van het Vervangingsfonds en modernisering van het Participatiefonds wordt geregeld. Daarnaast is het amendement aangenomen, waarin wordt geregeld dat de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) wordt ondergebracht bij het Participatiefonds. De sociale partners, waaronder de AVS, hadden de Tweede Kamer om de wijziging van dit wetsvoorstel verzocht.

Sociale partners in het primair onderwijs hadden begin september in een brief aan de Vaste Commissie Onderwijs aangedrongen het wetsvoorstel zodanig aan te passen dat deze BGZ-taak ondergebracht kan worden bij het Participatiefonds. Hierdoor ontstaat een logische verbinding tussen inhoudelijk nauw verbonden activiteiten, namelijk preventie van werkloosheid (Participatiefonds) en aanpak verzuim (nu nog Vervangingsfonds). Het verlagen van het ziekteverzuim en de vervangingskosten is door het lerarentekort een belangrijk thema.

Het wetsvoorstel is woensdag 8 september behandeld in de Tweede Kamer. De Kamerleden hebben vervolgens op dinsdag 14 september ingestemd met het wetsvoorstel en met het amendement van SP, GroenLinks en PvdA voor de wettelijke basis van de bedrijfsgezondheidszorg.

Links