Tweede Kamer stemt in met afschaffen lerarenregister

Het lerarenregister binnen het primair onderwijs is al jaren een discussiepunt. Reden voor een aantal politici om een initiatiefvoorstel in te dienen voor het definitief afschaffen van dit register. De Tweede Kamer heeft op 22 juni 2021 hiermede ingestemd.

Volgens de indieners (SP en SGP) is het aan de beroepsgroep leraren om te beslissen over eventuele registratie van bekwaamheid. Het is nu aan de Eerste Kamer of er nu een definitief einde wordt gemaakt aan het lerarenregister of dat het vooralsnog een sluimerend bestaan houdt.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden