Op 1 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aangenomen. Slob beoogt hiermee een toekomstbestendig, kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod dat aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen.

De uitvoering van dit wetsvoorstel kent een lange voorgeschiedenis. Al in 1994 is via een amendement een voorstel aan de Kamer voorgelegd met het verzoek aanpassing van het scholenbestand aan veranderende voorkeuren mogelijk te maken. In de vorige regering heeft de toenmalige staatssecretaris Dekker het idee van richtingvrije planning nieuw leven ingeblazen. Minister Slob heeft het onderwerp verder opgepakt door met een wetsvoorstel te komen.

Naar aanleiding van het wetsvoorstel zijn vele amendementen ingediend.
De volgende amendementen zijn door de Tweede Kamer aangenomen:

 • kinderopvang bij nieuwe basisscholen;
 • informatieverstrekking over vrijwillige ouderbijdrage bij bekostigingsaanvraag;
 • afspraak over segregatie;
 • opnemen ouderbetrokkenheid in kwaliteitstoets;
 • ouderverklaringen als uitgangspunt voor belangstellingsmeting;
 • indienen van een zienswijze door gemeente;
 • evaluatie van vijf, tien en vijftien jaar;
 • niet starten met een nieuwe nevenvestiging als een school onvoldoende scoort;
 • toezicht tot het moment dat een school daadwerkelijk start.

De volgende twee moties zijn aangenomen:

 • onderzoek of lesmethodes op het gebied van seksuele diversiteit voldoen aan de kerndoelen en de wettelijke kaders;
 • buitenlandse initiatiefnemers toetsen op de vormgeving van het burgerschapsonderwijs.

Het wetsvoorstel komt naast de bestaande wetgeving. De infographic van het ministerie geeft aan wat volgens OCW de essentie van het wetsvoorstel is.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws