Het demissionaire kabinet heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen waarmee structureel 500 miljoen euro beschikbaar komt voor de salarissen in het primair onderwijs, omdat die achterlopen bij vergelijkbare functies in het voortgezet onderwijs. “Het is nog niet genoeg om de problemen in het onderwijs op te lossen, wel een goede stap in de juiste richting”, aldus Petra van Haren. “Dit is een resultaat van jarenlange inzet en actievoeren”.

De AVS en andere sociale partners pleiten samen al jaren voor het dichten van de loonkloof, nog recent hebben zij gezamenlijk een manifest hierover naar de politiek gestuurd. Het gaat over een vergelijkbaar en eerlijk salaris voor schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners. Afgelopen jaren werden meerdere stakingen en acties al dan niet in gezamenlijkheid georganiseerd. Van Haren: “Bedankt voor alle leden die ons daar afgelopen jaren in hebben ondersteund met name waar het de positie van schoolleiders aangaat.”

Onverwacht na Prinsjesdag

Op Prinsjesdag leek het onderwijs te moeten wachten op investeringen tot een nieuw kabinet. Daarmee kwam deze stap toch wel onverwacht. Van Haren: “Zeker omdat het –inmiddels demissionaire – kabinet lang volhield dat er geen geld was. Het is duidelijk dat de maatschappelijke druk over de problemen in het onderwijs groot is. Het demissionaire kabinet kon er niet meer omheen.” Zo is de urgentie dat structurele investeringen nodig zijn eindelijk ook aan het doordringen in Den Haag.

Het is er resultaat voor het basisonderwijs na jarenlang actievoeren en intensieve lobby van de AVS, andere sociale partners en politieke partijen. Een goede opmaat voor structurele investeringen.

Cao-onderhandelingen hervat

Om niet te wachten op de nieuwe formatie hadden de sociale partners de cao-onderhandelingen eerder deze week al hervat. Met het geld dat nu beschikbaar komt, hoopt de AVS samen met de andere sociale partners afspraken maken in de cao over de besteding van deze extra middelen. “Het is belangrijk dat er nu eindelijk geld is. Die 500 miljoen is nog niet voldoende om de hele loonkloof te dichten, maar het is een stap in de goede richting.

Voor de AVS en met input van de leden is het essentieel dat er daarnaast conform eerdere beloften extra afspraken komen voor schoolleiders.

Schoolleiderstekort

Het is nodig om het werken in het po aantrekkelijker te maken en het oplopende leraren- en schoolleiderstekort te bestrijden. Dit vraagt om opwaardering van de positionering, het imago en de waardering. “Het tekort aan schoolleiders groeit procentueel harder dan het lerarentekort, terwijl de baantevredenheid hoog is”, aldus Van Haren. “Het is een uitdagende en mooie job om schooldirecteur te zijn, maar ook complex en zwaar. Ze moeten meer gefaciliteerd en gewaardeerd worden. Onderzoek laat namelijk zien dat schoolleiders een cruciale rol hebben in de onderwijskwaliteit en ook in het beheersen van de werkdruk en het behouden van leraren.”.

Meer actie nodig

De AVS blijft zicht inzetten dat deze aandacht voor het primair onderwijs de opmars is naar meer structurele investeringen van een nieuw kabinet zodat de knelpunten in het onderwijs worden aangepakt. Het past in de lijn van ontwikkeling naar funderend onderwijs. Van Haren: “Vandaag laat zien dat actievoeren en vasthouden aan terechte investeringen helpt. We roepen alle schoolleiders op om zich te blijven verenigen en samen in actie te blijven komen voor een goede onderwijskwaliteit en de beste kansen voor álle leerlingen”.

Word lid van de AVS
of probeer het drie maanden voor slechts 15 euro