Een groot deel van de Tweede Kamer kan zich vinden in de voorgestelde 25 maatregelen om het Passend onderwijs te verbeteren. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt in principe het voorstel van minister Slob van Onderwijs om het systeem overeind te houden. Op maandag 16 november vond het Kamerdebat over de eindevaluatie van het Passend onderwijs plaats.

Met 25 maatregelen wil minister Slob Passend onderwijs verbeteren voor schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om minder bureaucratie, betere ondersteuning en minder papierwerk voor leraren, meer inspraak voor leerlingen en ondersteuning voor vertwijfelde ouders. Ook moet er een landelijke norm voor basisondersteuning komen, zodat duidelijk wordt wat er van scholen tenminste verwacht wordt.

Al sinds het voorjaar van 2018 is er veel discussie over Passend onderwijs. De Kamer vond het onacceptabel dat kinderen in de knel raakten en er geld bleef liggen bij de samenwerkingsverbanden. Minister Slob kwam al die tijd niet met grote aanpassingen, omdat hij een evaluatie wilde afwachten. Nu die er is erkent Slob nadrukkelijk de “pijn en frustratie” van ouders en het feit dat leraren het “erg zwaar” hebben gehad. “Ik wilde niet de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen.”

Een aantal partijen hopen nog wel op enkele extra aanpassingen. D66-Kamerlid Van Meenen wil een ‘leerrecht’ in de wet opnemen om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. GroenLinks-Kamerlid Westerveld vindt de klassen te vol, het lerarentekort te groot en de werkdruk te hoog. En de ChristenUnie vreest dat er een bestuurlijk “circus” wordt gecreëerd, met nog meer regels.

Twee partijen, de SP en de PVV, houden twijfels. “Het Passend onderwijs is mislukt”, meent SP-Kamerlid Kwint, die pleit voor kleinere klassen en voor directe hulp, dus niet via samenwerkingsverbanden. “We vragen ons af of dit verbeterplan de fundamentele problemen die ten grondslag liggen, worden opgelost”, liet het wegens ziekte thuiszittend PVV-Kamerlid Beertema weten.

Slob benadrukt dat er nu wel stappen zijn gezet en dat iedereen zich met zijn hart inzet om kinderen het beste onderwijs te geven. Maar hij erkent dat er nog veel moet gebeuren.

Links

Gerelateerd nieuws