Er komt waarschijnlijk een wettelijke regeling voor scholen die flexibele schooltijden willen hanteren. Een motie hierover van CDA, VVD en D66 is aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Eerder gaf Slob aan het experiment flexibele onderwijstijden te beëindigen. De AVS is blij met de motie.

Het moet wettelijk mogelijk worden voor scholen om af te wijken van de centraal vastgestelde vakanties en van de vijfdaagse schoolweek. Scholen moeten daarvoor voldoen aan verschillende voorwaarden, zoals instemming van de medezeggenschapsraad en waarborgen voor de onderwijskwaliteit en kansengelijkheid. Voor scholen die nu meedoen aan het ‘experiment flexibele schooltijden’ moet het mogelijk zijn om, vooruitlopend op deze wetswijziging, flexibele schooltijden te blijven hanteren. Dit staat in de motie van CDA, VVD en D66 die gisteren is aangenomen door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Indiener Rudmer Heerema vroeg in aanvulling hierop om een brief van minister Slob over de manier waarop en wanneer deze motie zal worden uitgevoerd. “Kinderen en ouders hebben echt het recht om te weten hoe het nu gaat lopen.”

De AVS is blij met de motie. “Scholen hebben een enorme behoefte om maatwerk te leveren aan leerlingen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Niet ieder kind heeft evenveel lestijd nodig voor elk vakgebied. Ook willen scholen graag inhaken op de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij onderwijs niet altijd in een precies afgebakend aantal uren tussen vier muren hoeft plaats te vinden, omdat ontwikkelen van leerlingen altijd en overal plaatsvindt. Flexibele schooltijden bieden nieuwe kansen aan samenwerking met buitenschoolse partners in een breder dagarrangement gericht op een brede ontwikkeling van leerlingen. Daarbij is het in deze tijd van lerarentekorten wenselijk dat leerkrachturen efficiënt kunnen worden ingezet ten behoeve van leerlingen, waarbij kwaliteit van onderwijs uiteraard voorop blijft staan.”

Begin april beëindigde minister Slob van onderwijs het experiment met flexibele schooltijden en vakanties. Hij besloot dit te doen op basis van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de risico’s voor de onderwijskwaliteit. De sociale partners in het primair onderwijs, de AVS, de AOB, PO-Raad,  FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, hebben gezamenlijk een brief naar minister Slob gestuurd met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de verlaging van de wettelijke urennorm in het onderwijs. De wens om nader onderzoek te doen naar de onderwijstijd is onderdeel van het cao-akkoord dat in juli 2018 is afgesloten.

Inmiddels is duidelijk dat de minister vanaf schooljaar 2020/2021 een nieuw experiment wil starten (zie Kamerbrief over uitvoering moties). Of alle pilotscholen daaraan kunnen deelnemen, hangt af van de voorwaarden die nog uitgewerkt moeten worden.
 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders