Tweede consultatiefase Curriculum.nu tot en met 6 juli

De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben er inmiddels twee ontwikkelsessies opzitten. Tot en met 6 juli kunnen schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de nieuwe tussenproducten of consultatievragen beantwoorden.

De tweede ontwikkelsessie vond plaats van 23 tot en met 25 mei. De ontwikkelteams hebben op basis van de binnengekomen feedback hun visie op het betreffende leergebied bijgesteld en gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’ voor hun leergebied. De grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden).
Een aantal teams heeft in de tweede ontwikkelsessie de grote opdrachten voor hun leergebied in concept benoemd. De meeste teams zijn echter nog niet klaar met het formuleren van alle grote opdrachten voor hun leergebied, maar zij willen het tussenresultaat wel voorleggen. Het Ontwikkelteam Mens & Maatschappij heeft bijvoorbeeld nog geen grote opdrachten om voor te leggen, maar heeft wel consultatievragen over de grote opdrachten voor dit leergebied benoemd.

Bijeenkomsten
Naast de online consultatie wordt ook weer een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de tussenproducten te bespreken. Bekijk hieronder de agenda.

Over Curriculum.nu
Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams bestaan uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van OCW. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.