In de tweede brief die de demissionair minister van onderwijs op 22 juli aan de gemeenten heeft gestuurd staat meer informatie over de doelen waaraan de gemeente het budget van het NP Onderwijs dient te besteden en hoe het ministerie de scholen in de gemeenten gaat ondersteunen.

In de brief wordt nader ingegaan op de wijze waarop de circa € 300 miljoen wordt verdeeld over de gemeenten in Nederland in de komende twee schooljaren. De uitkering bestaat uit twee delen: een deel gebaseerd op het aantal leerlingen die op 1 oktober 2020 stond ingeschreven bij de vestigingen van scholen po en vo in de gemeente en het andere deel is een uitkering gebaseerd op de systematiek uit het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Het is al mogelijk om eerder te beschikken over de middelen zodat in de zomerperiode al geprofiteerd kan worden van de te nemen maatregelen zoals zomerscholen of de voorbereiding op het komende schooljaar. De besteding is mogelijk vanaf 1 juli 2021. Voorfinanciering is toegestaan en wordt zelfs als wenselijk gezien omdat dit het inhalen van de onderwijsachterstanden bespoedigt.

Het budget dient gebruikt te worden voor het inhalen van onderwijsachterstanden die kinderen op hebben gelopen tijdens de coronapandemie. In de bijlage bij de brief staat een lijst met bestedingsdoelen.

Links

Download de ‘Brief aan gemeenten over bestedingsdoelen en ondersteuning Nationaal Programma Onderwijs’

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws