Tweede academische pabo in aantocht

 Tweede academische pabo in aantocht

Saxion Hogescholen in Deventer wil, in samenwerking met de Universiteit Twente, vanaf studiejaar 2008/2009een academische pabo starten. Eerder dit jaar al kondigde de Hogeschool Utrecht samen met de UniversiteitUtrecht een vergelijkbaar initiatief aan.

Bij Saxion Hogescholen bestaat de academischepabo uit een combinatie vaneen versnelde pabo-opleiding (op hogerniveau) en een universitaire master bijde Universiteit Twente. De totale studieduurbedraagt vier tot vijf jaar en erworden twee getuigschriften behaald:een pabo-getuigschrift en een masterdiplomaonderwijskunde. De opleidingin Deventer staat vooralsnog open voormaximaal zestig studenten (in Utrechtzijn vijftig plaatsen beschikbaar) die eenvwo-diploma hebben met wiskunde-ain hun pakket en voor studenten dieeerder al een wo/hbo-propedeuse hebbenafgerond. Door het universitaireeinddiploma zijn deze opleidingen, integenstelling tot de ‘gewone’ pabo, nietrechtstreeks toegankelijk voor havo- ofmbo-leerlingen. De universitaire variantmoet ertoe bijdragen dat meer vwo’erskiezen voor een baan als leerkracht inhet basisonderwijs. Met academisch opgeleideleerkrachten denkt men ook hetpraktijkonderzoek in de basisschool tebevorderen.
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.