Tweede aanvraagronde subsidieregeling leerachterstanden

Scholen kunnen weer subsidie aanvragen om eventuele corona-achterstanden weg te werken via de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021. Er zijn nog twee aanvraagrondes: van 18 augustus tot en met 18 september en van 19 oktober tot en met 1 november. Deze tweede subsidieronde is voor ondersteuningsprogramma’s die scholen organiseren in de periode van 1 oktober tot en met 31 augustus 2021.


Scholen bepalen zelf hoe ze de leerachterstanden als gevolg van de coronacrisis wegwerken. Het kabinet investeert hiervoor 244 miljoen euro voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De eerste subsidieronde was bedoeld voor scholen die vóór 1 oktober aan de slag gaan met het wegwerken van achterstanden. Bijvoorbeeld met een zomerschool. De tweede subsidieronde is bedoeld voor scholen die na 1 oktober aan de slag willen met een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Bijvoorbeeld met een herfstschool, extra onderwijsuren of een weekendschool.

Er zijn FAQ’s opgesteld waarin het ministerie van OCW nog eens extra benadrukt dat het van belang is dat schoolleiders en leraren in de lead zijn bij het doen van aanvragen. 
 
Uit een in mei 2020 gehouden peiling van de AVS onder 1000 schooldirecteuren in basis- en speciaal onderwijs komt naar voren dat 89 procent van de scholen aangeeft dat de voortgang van de meeste leerlingen vrij constant is. Dit betekent dat leerlingen een kleine achterstand kunnen hebben, maar andere leerlingen juist ook sneller zijn gegaan. Toch geeft 10 procent van de schoolleiders aan dat er behoorlijke leerachterstanden zijn ontstaan en 1 procent spreekt zelfs van ernstige achterstanden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links