Tweede aanvraagronde lerarenbeurs

Leerkrachten in het primair-, voortgezet-, middelbaar- of hoger beroepsonderwijs kunnen weer een `Lerarenbeurs voor scholing´ aanvragen om hun professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of zich te specialiseren. Van 12 januari tot en met 20 februari 2009 vindt de aanvraagronde voor het schooljaar 2009/2010 plaats.

De lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor: les-, cursus- of collegegeld (tot een maximum van EUR 3.500 per jaar), studiemiddelen en reiskosten. De lerarenbeurs kan aangevraagd worden voor een reguliere bachelor- of masteropleiding of voor een korte opleiding gericht op het verwerven van extra bekwaamheden. Voor de reguliere bachelor- of masteropleidingen geldt een subsidie voor maximaal drie jaar en kan de werkgever een vergoeding krijgen voor vervanging tijdens studieverlof. Voor de korte opleidingen geldt de subsidie voor maximaal één jaar, ter dekking van de kosten van het eerste studiejaar. Leerkrachten kunnen éénmaal in hun onderwijsloopbaan gebruikmaken van de lerarenbeurs voor scholing voor het volgen van één opleiding. De beurs is een subsidie met een zogenaamd subsidieplafond; er is een bepaald (beperkt) bedrag per schooljaar beschikbaar om aanvragen te honoreren. Voor de naderende aanvraagtermijn is een beperkt aantal beurzen beschikbaar voor leerkrachten die een opleiding starten tussen 1 februari en 1 oktober 2009. Beurzen worden toegekend op volgorde van binnenkomst en per onderwijssector. De lerarenbeurs is een structurele regeling. Leerkrachten hebben dus de tijd om een afgewogen keuze voor een opleiding te maken. In de loop van 2009 volgt nóg een aanvraagronde voor schooljaar 2009/2010.

Aanvragen kunnen worden ingediend met het aanvraagformulier dat vanaf 9 januari 2009 beschikbaar is via www.ib-groep.nl
Oude aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.