Tweedaagse van de Ledenraad

Begin november kwam de Ledenraad van de AVS twee dagen samen. Dat gebeurt eens per jaar. Zo’n tweedaagse is behalve een reguliere jaarvergadering, ook een moment waarop we de dagelijkse werkelijkheden in het onderwijs bespreken. De Ledenraad dient zich altijd, wat er ook ter tafel komt, af te vragen wat maatregelen betekenen voor de schoolleider, de school, haar mensen, het onderwijs en de kinderen. De Ledenraad is als het parlement. Wij adviseren het AVS-bestuur (gevraagd en ongevraagd), dienen als klankbord en zijn de oren en ogen van schoolleidend Nederland.

De CAO-onderhandelingen die nu gaande zijn, waren een belangrijk punt van overleg. Met gevoel voor vertrouwelijkheid én vertrouwen in onze onderhandelaars zijn wij meegenomen in de stand van zaken. In het verlengde hiervan hebben we gesproken met de vice-voorzitter van de PO-Raad: Anko van Hoepen. We hebben een zwaar appèl gedaan om meer gezamenlijk op te trekken, zowel voor onze schoolleiders als voor de ontwikkeling van de nieuwe strategische koers.

Met het ministerie van Onderwijs hebben we over het werk van de schoolleiding tijdens de coronapandemie gesproken. In hoeverre verdringt het crisismanagement de primaire taken van de schoolleider? We hebben ingezoomd op het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en zien naast veel belemmeringen ook veel mogelijkheden. In het kader van de Toekomstagenda zijn we voorgegaan in onze rol als schoolleider wat betreft visieontwikkeling. Dan is de Ledenraad op zijn best. Daarnaast hebben we kennisgenomen van ethische dilemma’s met betrekking tot de digitale ondersteuning van ons onderwijsaanbod en heeft de bestuursvoorzitter verteld over de mogelijkheden die het Groeifonds ons biedt qua innovatie. Tot slot hebben we een voorschot genomen op het afscheid van beide voorzitters, want zowel AVS-voorzitter Petra van Haren als Ledenraad-voorzitter Judith Sliedregt gaan ons verlaten.

De Ledenraad
Heb je vragen naar aanleiding van dit verslag of wil je anderszins wilt reageren? ledenraad@avs.nl.

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.