In de jaarlijkse tweedaagse van de AVS Ledenraad stond op 4 en 5 oktober 2012 het thema ‘Goed bestuur’ (Governance) centraal.

Er speelt veel met betrekking tot dit thema: de rol van toezichthouders en bestuurders binnen het onderwijs, organisaties die onder druk staan door tegenvallende financiële resultaten, de houding van de politiek (nemen we afstand of stellen we over elk incident Kamervragen?), hoe gaan schoolleiders ermee om, et cetera.
Vanuit het perspectief van de toezichthouders hield Pieter Hettema, voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders (VTOI), een inleiding over de rol van de overheid. Simone Walvisch, bestuurslid van de PO-Raad, benaderde het thema vanuit de do’s en dont’s, grenzen en verantwoordelijkheden van de werkgevers(organisatie) in de sector. Ook namen drie leden van de ledenraad zelf het onderwerp onder de loep. Peter van Eijk, bestuurder bij Fortior in Venlo gaf een toelichting op de nieuwe bestuurlijke en organisatorische herinrichting van Fortior. Lizzy Heistek en Willem-Jan van Keulen (beiden schoolleider) legden de focus op de veranderende rol van de schoolleider als door maatschappelijke omstandigheden de eigen organisatie anders wordt ingericht. De raad stelde vast dat er op dit gebied sprake is van een groot aantal ontwikkelingen. De AVS moet deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar nodig inspringen als het belang van schoolleiders en bestuurders in de knel komt.

Professionalisering
Een tweede thema ging over de professionalisering van schoolleiders en bestuurders en welke rol de AVS daarbij kan spelen. Zoals bekend, wordt hiervoor vanuit de overheid extra geld beschikbaar gesteld. De AVS wil hier via een integraal aanbod van opleiding en scholing op inspelen, wat de ledenraad waardeert en ondersteunt (meer hierover in Kader Primair 4, red.). AVS-voorzitter Ton Duif gaf een toelichting op de wijzigingen die de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) staan te wachten. Naast een naamswijziging met ingang van 1 januari 2013 (het woord ‘academie’ gaat vervallen, omdat dit in het buitenland een andere status heeft), verandert ook de structuur. Een stuurgroep is druk bezig dit vorm te geven. Vanaf 1 januari 2013 komt een bedrag van 22 miljoen euro beschikbaar via de prestatiebox in de lumpsum, oplopend tot 29 miljoen euro in 2015. Door deze veranderingen ontstaat een stevige basis voor een hernieuwd register voor schoolleiders.
Het volledige verslag is te vinden op onze website.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws