Twee video’s met tips voor kinderen in nood

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een groot probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te maken met geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Dat is gemiddeld één kind per klas. Kinderen en jongeren die vanwege de coronacrisis minder of niet naar school kunnen, zijn vanwege het sociale isolement kwetsbaarder. Hi​erdoor lopen zij meer gevaar en is het risico dat het misgaat een stuk groter. Team-Kim heeft daarom twee video’s gemaakt met bruikbare tips voor kinderen en jongeren in nood.
 
Mishandeling meemaken is verschrikkelijk, maar het feit dat niemand ingrijpt, is voor veel kinderen en jongeren vaak net zo pijnlijk als de mishandeling zelf. Daarom is het essentieel dat zij niet alleen met professionals, maar ook met hun omgeving hierover kunnen praten. Het is belangrijk dat kinderen weten waar ze terecht kunnen. Ook is het belangrijk dat leraren, hulpverleners, familie of vrienden weten wat ze kunnen doen.
 
Team-Kim heeft twee video’s gemaakt met bruikbare tips voor kinderen en jongeren in nood. Ook is er een video gemaakt met concrete tips voor professionals en andere betrokkenen. De tips in de filmpjes worden gegeven door ervaringsdeskundige jongeren van Team-Kim, die zelf te maken hebben gehad met een vorm van kindermishandeling.
 
Team-Kim bestaat uit een groep ervaringsdeskundige jongeren die voorlichting geven over kindermishandeling door hun eigen verhaal met kinderen, jongeren en professionals te delen. De voorlichting wordt onder andere gegeven op scholen, aan aandachtfunctionarissen en zorgprofessionals.
 
Bij verspreiding van de video’s via sociale media kunnen deze hashtags gebruikt worden: #samentegenkindermishandeling #teamkim #wedoenhetsamen #maakkindermishandelingbespreekbaar #doeslief #taboedoorbreken
 

Links