Twee miljoen voor ondernemerschap in po en (v)so

 Twee miljoen voor ondernemerschap in po en (v)so

Ministers Van der Hoeven (EZ) en Plasterk (OCW) hebben in totaal zeventien miljoen euro toegekend aan projecten die bewerkstelligen dat meer studenten en leerlingen zich ondernemender gaan gedragen. Voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs is twee miljoen beschikbaar.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk meer studenten voor het ondernemerschap gaan kiezen, maar ondernemende werknemers zijn minstens zo hard nodig. Van het totaalbedrag wordt twaalf miljoen euro besteed aan de opzet van regionale centra voor ondernemerschap, de zogeheten Centres of Entrepreneurship. Dit zijn centra waar het hoger onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om programma’s te ontwikkelen, waardoor het ondernemend gedrag en zelfstandig ondernemerschap in het onderwijs wordt gestimuleerd. Het mbo krijgt één miljoen euro en het vo twee miljoen. Het gaat in totaal om zo’n dertig projecten tot 2011. Begin maart wordt bekend welke projecten in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs subsidie krijgen.

Vanaf april kunt u meer over de toegekende projectsubsidies lezen op de site van het Partnership Leren Ondernemen, www.lerenondernemen.nl Ook worden op deze site regelingen en acties voor het stimuleren van ondernemerschap geplaatst.
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.