TV en internet beïnvloeden ‘afzeikgedrag’ onder kinderen

Stichting Media Rakkers publiceerde eind juni het rapport `Van kwaad tot erger´, waarin zij de effecten van de `afzeikcultuur´ op kinderen onderzocht. Hieruit blijkt dat 98 procent van de kinderen afzeikgedrag herkent, accepteert en waardeert.

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, toont aan dat 47 procent van de huidige televisieprogramma´s (met name amusements- en realityprogramma´s) en 53 procent van de favoriete websites (zoals MSN, YouTube en Hyves) van kinderen tussen 8 en 16 jaar afzeikgedrag bevatten. De afzeikcultuur is voor het onderzoek gecategoriseerd en gedefinieerd in negen soorten afzeikgedrag, waaronder `in de maling nemen´, `uitschelden´ en `roddelen´. De drie redenen waarom kinderen de afzeikcultuur waarderen zijn: leedvermaak, herkenbaarheid en identificatie met personen en situaties. Bijna 95 procent van de kinderen geeft aan dat zij zelf worden afgezeken: voor bijna 78 procent is dat `in het echt´, tegenover 17 procent via internet. Maar liefst 93 procent van de kinderen geeft aan ook zelf afzeikgedrag te vertonen. Als ze zelf iemand afzeiken dan doen ze dat `voor de lol´, omdat ze ruzie hebben of om wraak te nemen op mensen die hen afgezeken hebben.

Stichting Media Rakkers roept op tot een landelijke discussie over media-ethiek. Volgens de stichting zijn mediaproducenten zich onvoldoende bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij dragen richting de jeugd. Ook beveelt zij aan dat leerkrachten de populaire mediacultuur op school bespreken, bijvoorbeeld via kringgesprekken. Samen met De Kinderconsument neemt Media Rakkers het initiatief om bruikbaar lesmateriaal te ontwikkelen. Ten slotte roept de stichting scholen op ouders goed voor te lichten over dit onderwerp.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.