Tussenstand ‘Help! De school verzuipt’

Ouders en schoolteams reageren positief op de actie `Help! De school verzuipt´. De ingevulde handtekeningenlijsten stromen binnen op het adres van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), van waaruit de actie gecoördineerd wordt. Ook op de website (http://www.helpdeschoolverzuipt.nl/) wordt de petitie veelvuldig ondertekend. De actie trekt veel aandacht; zowel de landelijke media als de lokale en regionale pers berichten regelmatig over de handtekeningenactie (zie http://www.helpdeschoolverzuipt.nl/>> in het nieuws). Veel basisscholen roepen in hun nieuwsbrief en/of op hun website de ouders op om de actie te ondersteunen en hun handtekening te zetten.

Het doel van de actie is zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om de terechte eis, extra ondersteuning op iedere basisschool, opnieuw onder de aandacht van de Haagse politiek te brengen. De Algemene Vereniging Schoolleiders pleit al geruime tijd voor extra geld voor basisscholen, zodat zij een conciërge of bijvoorbeeld een administratieve kracht in dienst kunnen nemen. Dit om de werkdruk van schoolleiders en leraren te verminderen. In het convenant `LeerKracht!´ werd dit voorjaar een eerste, mager, resultaat behaald; namelijk een budget dat het mogelijk maakt om op 1750 scholen een concierge of adminstratieve kracht te benoemen. De AVS heeft dit convenant ondertekend, maar daarbij aangekondigd actie te zullen gaan voeren om extra middelen te krijgen voor ondersteuning op iedere basisschool. Begin juni heeft de AVS de andere bonden benaderd om gezamenlijk actie te voeren. Ondersteuning op school is namelijk in het belang van alle betrokken; kinderen, ouders en personeel. En niet alleen van de schoolleiders.

Maandag 1 september openen ook de laatste scholen in het land, in de regio Midden, haar deuren. Deze scholen hebben slechts één week om de handtekeningen te verzamelen. De actie eindigt al weer op 5 september. Daarna worden de ingezamelde handtekeningen op 9 september aan de leden van de Tweede Kamer aangeboden: nog vóór Prinsjesdag. Hierdoor kan de politiek nog voor het komende jaar extra budget vrijmaken om aan de wens (eis) van de scholen en hun betrokkenen tegemoet te komen.

De handtekeningen worden op 9 september om 13.45 uur aangeboden, op Het Plein in Den Haag. De AVS roept haar leden en andere betrokkenen daarom op zich vanaf 13.30 uur te verzamelen voor de ingang van de Tweede Kamer. De plek is te herkennen aan het spandoek `Help! De school verzuipt´

Zie voor meer informatie en het ondertekenen van de petitie: http://www.helpdeschoolverzuipt.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.