Trots

Van 19 tot en met 21 oktober vond verspreid over diverse locaties in Maastricht de tweejaarlijkse Europese conferentie van de European School Heads Association (ESHA) plaats voor schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. De AVS was de succesvolle host en organisator (zie ook pagina 2). Binnen- en buitenlandse deelnemers waren buitengewoon enthousiast over de inhoud, de ongewone organisatie en experimentele werkvormen. Zelf gloei ik nu nog na van deze geweldig mooie ervaring, waarin zoveel dynamiek en samenzijn heeft geleid tot het delen van kennis, ervaring en vriendschap. Ik ben trots op alle AVS-collega’s en dankbaar voor hun inzet. Trots op alle mensen die in de brainstormfase hun denkkracht en tijd hebben gegeven. Trots op alle schoolleiders uit Limburg die de deelnemers wilden ontvangen op hun school en trots op onze AVS-commissie ‘Duurzaam vitaal’ die de vijftig schoolbezoeken op de derde en laatste dag organiseerde. Maar bovenal ben ik trots op alle aanwezige schoolleiders, die dag in dag uit uitstraalden trots te zijn op hun professie en leiderschap.
Het deelnemen aan lerende netwerken zoals deze tweejaarlijkse internationale Biennial Conference of straks aan de regionale netwerkbijeenkomsten volgend op de Nationale Schoolleiders Top (NST) hebben alles te maken met goed en gezond werkgeverschap. Leiders moeten ook altijd lerend zijn. Door blijvend te ontwikkelen kan de school als lerende organisatie zichzelf verder ontplooien. Hierbij zijn twee aspecten van goed en gezond werkgeverschap aan de orde. Enerzijds is het van essentieel belang dat de schoolleider vanuit persoonlijke motivatie en vanuit het schoolbestuur de ruimte krijgt én neemt om zichzelf voortdurend te professionaliseren. Anderzijds is het aan de schoolleider als operationeel werkgever om hier ook in het team de hoogste prioriteit aan te geven. In een goed functionerende professionele leergemeenschap voelen mensen eigenaarschap en grip op hun werk. Door het ervaren van persoonlijke groei en succes op de gestelde ontwikkeldoelen voor henzelf en de leerlingen, ontstaat een nieuwe dynamiek met werkplezier en welbevinden. Gezond werkgeverschap en de lerende schoolorganisatie vormen een professionele symbiose.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.