Totaal aantal leerlingen basisonderwijs stijgt, islamitisch onderwijs krimpt

In totaal waren er op de basisscholen in Nederland in 2007 ruim 3.000 leerlingen meer dan in 2006. Met name confessionele scholen groeiden, terwijl het openbaar onderwijs min of meer gelijk bleef. In het islamitisch basisonderwijs daalde het aantal leerlingen met 3 à 4 procent. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van OCW.

Met name de islamitische basisscholen in Amsterdam, Hilversum en Lelystad – waar bestuursconflicten speelden – zagen hun aantal leerlingen dalen. De stijging van het aantal leerlingen op andere islamitische scholen bleef achter bij de stijging in de voorgaande jaren en woog niet op tegen de forse daling op de krimpende scholen.

Volgens persbureau Novum denkt directeur Yassin Hartog van de Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO) niet dat de islamitische scholen in een negatieve spiraal zijn beland: “De daling treft vooral de scholen waar het bestuurlijk slecht ging, of waar het schortte aan de kwaliteit. Het is terecht dat daar wordt ingegrepen, zodat we er betere scholen van kunnen maken, met goede, jonge bestuurders. Een daling in het leerlingenaantal is een fase in het ontwikkelingsproces van het islamitisch onderwijs, dat hoort er dan bij.” Eind januari werden twee bestuursleden van de Stichting Islamitische Scholen Helmond en Omgeving ontslagen door de rechter, omdat ze geld hadden besteed aan niet-bestaande bestuursfuncties. Meer over de (bestuurs)kwaliteit van islamitische scholen is te lezen in Kader Primair 6 (maart).

De groei van het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs verschilt sterk per provincie. Utrecht groeide met 1.705 leerlingen het meest, gevolgd door Noord- Holland met 1.479 en Overijssel met 1.292. In Limburg nam het aantal leerlingen echter af met 1.762 en ook in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland daalde het aantal leerlingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.